Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leśnictwo, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: LLSXY.NM.03
Nazwa: Leśnictwo, niestacjonarne II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: leśnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
leśnictwo gospodarka leśna
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Leśny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr letni 2015/2016 - ...

na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2011/2012 - Semestr zimowy 2015/2016

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, średnia ocen ze studiów I stopnia, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, osiągnięcie określonej ilości punktów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Leśnictwo sp. Gospodarka Leśna - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przyrody dla realizacji wielostronnych funkcji lasu z uwzględnieniem zasad zrównoważonej gospodarki zapewniającej trwałość funkcjonowania ekosystemów leśnych praca związana z planowaniem i organizowaniem produkcji szkółkarskiej, hodowli oraz szeroko rozumianej ochrony lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi, pozyskiwaniem i transportem surowców leśnych, gospodarką łowiecką sporządzanie i realizacja planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia poziomu ich technizacji.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)