Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leśnictwo, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: LLSSY.NM.03
Nazwa: Leśnictwo, niestacjonarne II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semesty)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: leśnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Leśny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku leśnictwo lub na kierunkach pokrewnych, ocena uzyskana na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie (szczegółowe warunki przyjęcia na studia II stopnia dla kandydatów kończących kierunek inny niż leśnictwo określa Regulamin Rekrutacji)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Leśnictwo, niestacjonarne II stopnia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci przygotowani są w pogłębionym stopniu do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu, pozwalające zachować zasoby przyrodnicze w zmieniających się warunkach środowiska. Dodatkowo, w zależności od ukończonej specjalności, absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu:

• kompleksowego zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością i zasobami genowymi fauny i flory;

• ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych;

Absolwent jest przygotowany do pracy na wyższych szczeblach zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w Parkach Narodowych, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska oraz w pozostałych instytucjach administracji państwowej w zakresie wiedzy leśnej związanej z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Jest on również przygotowany do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej mającej na celu dalszy rozwój naukowy oraz przygotowanie do pracy na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych lub firmach innowacyjno-wdrożeniowych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz na Studia Podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)