Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Leśnictwo, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: LLSSY.NM.03
  Nazwa: Leśnictwo, niestacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku (3 semesty)
Kierunki: leśnictwo
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Leśny (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, zarządzanie zasobami leśnymi
Drugi semestr, zarządzanie zasobami leśnymi
Trzeci semestr, zarządzanie zasobami leśnymi

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, ochrona ekosystemów leśnych
Drugi semestr, ochrona ekosystemów leśnych
Trzeci semestr, ochrona ekosystemów leśnych

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku leśnictwo lub na kierunkach pokrewnych, ocena uzyskana na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie (szczegółowe warunki przyjęcia na studia II stopnia dla kandydatów kończących kierunek inny niż leśnictwo określa Regulamin Rekrutacji)

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Leśnictwo, niestacjonarne II stopnia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci przygotowani są w pogłębionym stopniu do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu, pozwalające zachować zasoby przyrodnicze w zmieniających się warunkach środowiska. Dodatkowo, w zależności od ukończonej specjalności, absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu:

• kompleksowego zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością i zasobami genowymi fauny i flory;

• ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych;

Absolwent jest przygotowany do pracy na wyższych szczeblach zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w Parkach Narodowych, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska oraz w pozostałych instytucjach administracji państwowej w zakresie wiedzy leśnej związanej z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Jest on również przygotowany do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej mającej na celu dalszy rozwój naukowy oraz przygotowanie do pracy na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych lub firmach innowacyjno-wdrożeniowych.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz na Studia Podyplomowe