Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leśnictwo, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: LLLLZ.SM.03
Nazwa: Leśnictwo, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: leśnictwo
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Leśny (od 22/23) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku leśnictwo lub na kierunkach pokrewnych, ocena uzyskana na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie (szczegółowe warunki przyjęcia na studia II stopnia dla kandydatów kończących kierunek inny niż leśnictwo określa Regulamin Rekrutacji)

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Leśnictwo, stacjonarne II stopnia (od 23/24L)
Uprawnienia zawodowe:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. 2003 poz. 123) absolwenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uzyskują wyższe wykształcenie leśne, które uprawnia do podjęcia zatrudnienia w służbie leśnej po spełnieniu warunków określonych w w/w rozporządzeniu oraz Ustawie o lasach (Dz. U. z 2022 roku poz. 672).

Dalsze studia: (tylko po angielsku)

3rd degree studies (PhD Programmes) and postgraduate studies for Master Diploma holders

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)