Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: IISZY.NI.07
Nazwa: kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna, niestacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: inżynieria środowiska
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska (inż) - Inżynieria Środowiska spec. Inżynieria wodna i sanitarna - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o państwowe uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej budownictwa specjalistycznego – specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych także bez ograniczeń.

Dalsze studia:

studia II stopnia ( magisterskie)

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)