Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Gospodarka Przestrzenna, Rozwój Regionalny, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: IGPRZ.SI.07
  Nazwa: Gospodarka Przestrzenna, Rozwój Regionalny, stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki: gospodarka przestrzenna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, rozwój regionalny
Drugi semestr, rozwój regionalny
Trzeci semestr, rozwój regionalny
Czwarty semestr, rozwój regionalny
Piąty semestr, rozwój regionalny
Szósty semestr, rozwój regionalny
Siódmy semestr, rozwój regionalny

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska (inż.) - Gospodarka Przestrzenna, spec. Rozwój regionalny
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. planowania przestrzennego,

2. gospodarki przestrzennej,

3. gospodarki gruntami,

4. programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej,

5. opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych,

6. formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania,

7. ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć – rozwoju regionalnego,

8. systemów informacji przestrzennej.

Warsztat planistyczny jest wzbogacony o metody i technologie systemów informacji przestrzennej z zastosowaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych dla studiów i opracowywania planów, metody analiz przestrzennych i graficznej prezentacji danych oraz wyników analiz.

Kompetencje zawodowe:

1. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2. Przygotowanie projektów decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć.

3. Opracowywanie warunków technicznych do przetargów na opracowywanie studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,

4. Przygotowanie i ocena materiałów inwentaryzacyjnych i studialnych na potrzeby sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

5. Opracowywanie strategii rozwoju gminy,

6. Współdziałanie z innymi jednostkami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju regionów,

7. Uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej,

8. Uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego.

Dalsze studia:

studia II stopnia ( magisterskie)