Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka Przestrzenna, Rozwój Regionalny, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: IGPRY.SI.07
Nazwa: Gospodarka Przestrzenna, Rozwój Regionalny, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: gospodarka przestrzenna
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
gospodarka przestrzenna rozwój regionalny
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska (inż.) - Gospodarka Przestrzenna, spec. Rozwój regionalny
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. planowania przestrzennego,

2. gospodarki przestrzennej,

3. gospodarki gruntami,

4. programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej,

5. opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych,

6. formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania,

7. ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć – rozwoju regionalnego,

8. systemów informacji przestrzennej.

Warsztat planistyczny jest wzbogacony o metody i technologie systemów informacji przestrzennej z zastosowaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych dla studiów i opracowywania planów, metody analiz przestrzennych i graficznej prezentacji danych oraz wyników analiz.

Kompetencje zawodowe:

1. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2. Przygotowanie projektów decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć.

3. Opracowywanie warunków technicznych do przetargów na opracowywanie studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,

4. Przygotowanie i ocena materiałów inwentaryzacyjnych i studialnych na potrzeby sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

5. Opracowywanie strategii rozwoju gminy,

6. Współdziałanie z innymi jednostkami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju regionów,

7. Uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej,

8. Uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego.

Dalsze studia:

studia II stopnia ( magisterskie)

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)