Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Gospodarka Przestrzenna, Rozwój regionalny i wycena nieruchomości, niestacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: IGPRY.NM.03
  Nazwa: Gospodarka Przestrzenna, Rozwój regionalny i wycena nieruchomości, niestacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku
Kierunki: gospodarka przestrzenna rozwój regionalny i wycena nieruchomości
gospodarka przestrzenna
Kierunki do
wyboru:
gospodarka przestrzenna rozwój regionalny
Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, rozwój regionalny
Drugi semestr, rozwój regionalny
Trzeci semestr, rozwój regionalny

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich), średnia z ocen ze studiów I stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Gospodarka Przestrzenna, spec. Rozwój regionalny i wycena nieruchomości - niestacjonarne
Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Gospodarka Przestrzenna, spec. Rozwój regionalny i wycena nieruchomości - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zwolniony jest z obowiązku odbywania studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, natomiast musi odbyć praktykę zawodową, przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości.

Absolwent studiów II stopnia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. planowania przestrzennego,

2. gospodarki przestrzennej,

3. gospodarki gruntami,

4. programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej,

5. opracowania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych,

6. formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania,

7. ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć – rozwoju regionalnego,

8. systemów informacji przestrzennej,

9. tworzenie biznesplanu i podstawy zarządzania firmą,

10.Przetwarzanie infrastruktur danych przestrzennych przy użyciu GIS,

11. Podstawy projektowania urbanistycznego.

Warsztat planistyczny jest wzbogacony o metody i technologie systemów informacji przestrzennej z zastosowaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych dla studiów i opracowywania planów, metody analiz przestrzennych i graficznej prezentacji danych oraz wyników analiz.

Kompetencje zawodowe:

1. Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2. Przygotowanie projektów decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć.

3. Opracowywanie warunków technicznych do przetargów na opracowywanie studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,

4. Przygotowanie i ocena materiałów inwentaryzacyjnych i studialnych na potrzeby sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

5. Opracowywanie strategii rozwoju gminy,

6. Współdziałanie z innymi jednostkami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju regionów,

7. Uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej,

8. Uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego,

9. Opracowanie biznesplanu,

10. Umiejętności w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania infrastruktur danych przestrzennych przy użyciu GIS,

11. Umiejetności w zakresie podstaw projektowania urbanistycznego.

Dalsze studia:

studia III stopnia ( doktoranckie) i studia podyplomowe