Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Geodezja i Kartografia, niestacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: IGKXZ.NM.03
  Nazwa: Geodezja i Kartografia, niestacjonarne II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki: geodezja i kartografia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 19/20) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, geodezja i kartografia
Drugi semestr, geoinformatyka
Trzeci semestr, geoinformatyka
Drugi semestr, geodezja rolna i wycena nieruchomości
Trzeci semestr, geodezja rolna i wycena nieruchomości

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich), średnia z ocen ze studiów I stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Geodezja i Kartografia spec. Geoinformatyka - niestacjonarne
Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Geodezja i Kartografia spec. Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomości niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zwolniony jest z obowiązku odbywania studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, natomiast musi odbyć praktykę zawodową, przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości. Po przepracowaniu 1 roku w zawodzie geodety absolwent może ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Uprawnienia zawodowe nadawane są w następujących zakresach:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3) geodezyjne pomiary podstawowe;

4) geodezyjna obsługa inwestycji;

5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

6) redakcja map;

7) fotogrametria i teledetekcja;

Absolwenci mogą uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2, 4 i 5. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin państwowy ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe w zakresach 3, 6 i 7 absolwenci mogą uzyskać po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia.

Dalsze studia:

studia III stopnia ( doktoranckie) i studia podyplomowe