Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja i Kartografia, stacjonarne II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: IGKXY.SM.03
Nazwa: Geodezja i Kartografia, stacjonarne II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: geodezja i kartografia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
geodezja i kartografia geodezja rolna i wycena nieruchomości
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich), średnia z ocen ze studiów I stopnia

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Geodezja i Kartografia spec. Geoinformatyka - stacjonarne
Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Geodezja i Kartografia spec. Geoinformatyka - stacjonarne
Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Geodezja i Kartografia spec. Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomości - stacjonarne
Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Geodezja i Kartografia spec. Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomości - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zwolniony jest z obowiązku odbywania studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, natomiast musi odbyć praktykę zawodową, przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości. Po przepracowaniu 1 roku w zawodzie geodety absolwent może ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Uprawnienia zawodowe nadawane są w następujących zakresach:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3) geodezyjne pomiary podstawowe;

4) geodezyjna obsługa inwestycji;

5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

6) redakcja map;

7) fotogrametria i teledetekcja;

Absolwenci mogą uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2, 4 i 5. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin państwowy ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe w zakresach 3, 6 i 7 absolwenci mogą uzyskać po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia.

Dalsze studia:

studia III stopnia (doktoranckie) i studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)