Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja i kartografia, Geodezja rolna i wycena nieruchomości, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: IGKGY.SI.07
Nazwa: Geodezja i kartografia, Geodezja rolna i wycena nieruchomości, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: geodezja i kartografia geodezja rolna i wycena nieruchomości
geodezja i kartografia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska (inż) - Geodezja i Kartografia spec.Geodezja rolna i wycena nieruchomości - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Po przepracowaniu 2 lat w zawodzie geodety absolwent może ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Uprawnienia zawodowe nadawane są w następujących zakresach:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3) geodezyjne pomiary podstawowe;

4) geodezyjna obsługa inwestycji;

5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

6) redakcja map;

7) fotogrametria i teledetekcja;

Absolwenci mogą uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresach 1, 2, 4 i 5. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin państwowy ze znajomości przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia zawodowe w zakresach 3, 6 i 7 absolwenci mogą uzyskać po uzupełnieniu odpowiedniego wykształcenia.

Dalsze studia:

studia II stopnia

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)