Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja i Kartografia, Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomośći, niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: IGKGX.NI.07
Nazwa: Geodezja i Kartografia, Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomośći, niestacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: geodezja i kartografia geodezja rolna i wycena nieruchomości
geodezja i kartografia
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe:

po przepracowaniu 3 lat w zawodzie geodety absolwent może ubiegać się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zdając egzamin państwowy, który pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w zdawanym zakresie.

Uprawnienia zawodowe można uzyskać w następujących zakresach:

1)Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

2)Rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

3)Geodezyjne pomiary podstawowe.

4)Geodezyjna obsługa inwestycji.

5)Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

6)Redakcja map.

7)Fotogrametria i teledetekcja.

Dalsze studia:

studia II stopnia

Treści nauczania:

standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)