Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Geodezja i Kartografia, Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomośći, niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: IGKGX.NI.07
  Nazwa: Geodezja i Kartografia, Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomośći, niestacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku
Kierunki: geodezja i kartografia geodezja rolna i wycena nieruchomości
geodezja i kartografia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, geodezja rolna i wycena nieruchomości
Drugi semestr, geodezja rolna i wycena nieruchomości
Trzeci semestr, geodezja rolna i wycena nieruchomości
Czwarty semestr, geodezja rolna i wycena nieruchomości
Piąty semestr, geodezja rolna i wycena nieruchomości
Szósty semestr, geodezja rolna i wycena nieruchomości
Siódmy semestr, geodezja rolna i wycena nieruchomości

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska (inż.) - Geodezja i Kartografa spec. Geodezja Rolna i Wycena Nieruchomości niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

po przepracowaniu 3 lat w zawodzie geodety absolwent może ubiegać się o uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zdając egzamin państwowy, który pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w zdawanym zakresie.

Uprawnienia zawodowe można uzyskać w następujących zakresach:

1)Geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

2)Rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

3)Geodezyjne pomiary podstawowe.

4)Geodezyjna obsługa inwestycji.

5)Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych.

6)Redakcja map.

7)Fotogrametria i teledetekcja.

Dalsze studia:

studia II stopnia

Treści nauczania:

standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.