Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura Krajobrazu, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: IAKXY.SM.03
Nazwa: Architektura Krajobrazu, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: architektura krajobrazu
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, pozytywne zaliczenie postępowania kwalifikacyjnego i osiągnięcie określonej ilości punktów.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: (brak danych)
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci posiadają rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych. Posiadają umiejętności klasycznego i komputerowego projektowania i dokumentowania elementów krajobrazu oraz są przygotowani do współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu. Posiadają wiedzę w zakresie przyrodniczych, ekonomicznych, technicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania krajobrazem. Są też przygotowani do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej jak również w szkolnictwie.

Miejscem zatrudnienia architekta krajobrazu mogą być: pracownie projektowe, pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska , firmy konsultingowe, firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu, firmy developerskie i wykonawcze, urzędy administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych jak również w szkolnictwie.

Dalsze studia:

studia III stopnia (doktoranckie) i studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)