Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zootechnika, stacj. I st.

Informacje o programie studiów

Kod: HZOXY.SI.07
Nazwa: Zootechnika, stacj. I st.
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zootechnika hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
zootechnika hodowla zwierząt
zootechnika hodowla i użytkowanie koni
zootechnika prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
zootechnika hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
zootechnika
zootechnika gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2013/2014 - ...

Na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.:biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 2012/2013 - Rok akademicki 2012/2013

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska (inż.) - Zootechnika specjalność Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód
  • Praca dyplomowa inżynierska (inż.) - Zootechnika specjalność Hodowla i użytkowanie koni
  • Praca dyplomowa inżynierska (inż.) - Zootechnika specjalność Hodowla zwierząt
  • Praca dyplomowa inżynierska (inż.) - Zootechnika specjalność Prewencja weterynaryjna i ochrona zwierząt
  • Praca dyplomowa inzynierska (inż.) - Zootechnika, specjalność Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)