Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zootechnika, niestacj. I st.

Informacje o programie studiów

  Kod: HZONY.NI.08
  Nazwa: Zootechnika, niestacj. I st.
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 4 lata
Kierunki: zootechnika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, zootechnika
Drugi semestr, zootechnika
Trzeci semestr, zootechnika
Czwarty semestr, zootechnika
Piąty semestr, zootechnika
Szósty semestr, zootechnika
Siódmy semestr, zootechnika
Ósmy semestr, zootechnika

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2013/2014 - ...

Na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.:biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 2008/2009 - Rok akademicki 2012/2013

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska ( inż) - Zootechnika Hodowla niestacjonarne
Praca dyplomowa inżynierska ( inż) - Zootechnika Hodowla niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi oraz znajomość praw rynku i zasad marketingu produkcji rolniczej. Posiada znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku. Posiada umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego), placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie)