Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

kierunek Zootechnika, niestacj. I st., specjalność hodowla zwierząt

Informacje o programie studiów

Kod: HZONY.NI.07
Nazwa: kierunek Zootechnika, niestacj. I st., specjalność hodowla zwierząt
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: zootechnika hodowla zwierząt
zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.:biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa inżynierska ( inż) - Zootechnika Hodowla niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi oraz znajomość praw rynku i zasad marketingu produkcji rolniczej. Posiada znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku. Posiada umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego), placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)