Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

kierunek Zootechnika, niestacj. I st., specjalność hodowla zwierząt

Informacje o programie studiów

  Kod: HZONY.NI.07
  Nazwa: kierunek Zootechnika, niestacj. I st., specjalność hodowla zwierząt
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki: zootechnika hodowla zwierząt
zootechnika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, hodowla zwierząt
Drugi semestr, hodowla zwierząt
Trzeci semestr, hodowla zwierząt
Czwarty semestr, hodowla zwierząt
Piąty semestr, hodowla zwierząt
Szósty semestr, hodowla zwierząt
Siódmy semestr, hodowla zwierząt

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.:biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska ( inż) - Zootechnika Hodowla niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zootechnika posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi oraz znajomość praw rynku i zasad marketingu produkcji rolniczej. Posiada znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku. Posiada umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego), placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa. Jest przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe