Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animal Science, 2 level, state studes, speciality Bioengineering in Animal Science

Informacje o programie studiów

Kod: HZOBY.SM.03
Nazwa: Animal Science, 2 level, state studes, speciality Bioengineering in Animal Science
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Animal Science Bioengineering in Animal Science
zootechnika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Animal Science, 2 level, state studes, speciality Bioengineering in Animal Science
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zootechnika, specjalność „Bioinżynieria rozrodu zwierząt” posiada wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i organizacji pracy hodowlanej, inżynierii genetycznej i diagnostyki molekularnej. Zna podstawowe biotechniki rozrodu, takie jak: metody zapłodnienia pozaustrojowego, mikrochirurgicznyne metody zapładniania oocytów, metody hodowli zarodków, pozaustrojowe dojrzewanie zarodków, klonowanie zwierząt, transgeneza, kriokonserwacja oocytów i zarodków, metody cytogenetyczne i molekularne stosowane w diagnostyce genetycznej. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe z tego zakresu. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Samodzielnie podejmuje decyzje, potrafi organizować pracę zespołową, pełnić funkcję kierowniczą, a także podjąć się założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi metodami analitycznymi stosowanymi w badaniach z zakresu hodowli i toksykologii rozrodu zwierząt. Posiada przygotowanie do pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych (szczególnie związanych z rozrodem zwierząt), w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa, natomiast po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego – w szkolnictwie rolniczym. Absolwent tej specjalności jest w pełni przygotowany do samodzielnej pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe a także na studia doktoranckie.

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)