Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Animal Science, 2 level, state studes, speciality Bioengineering in Animal Science

Informacje o programie studiów

  Kod: HZOBY.SM.03
  Nazwa: Animal Science, 2 level, state studes, speciality Bioengineering in Animal Science
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki: Animal Science Bioengineering in Animal Science
zootechnika
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, Bioengineering in Animal Science
Drugi semestr, Bioengineering in Animal Science
Trzeci semestr, Bioengineering in Animal Science

Dodatkowe informacje

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - Animal Science, 2 level, state studes, speciality Bioengineering in Animal Science
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zootechnika, specjalność „Bioinżynieria rozrodu zwierząt” posiada wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i organizacji pracy hodowlanej, inżynierii genetycznej i diagnostyki molekularnej. Zna podstawowe biotechniki rozrodu, takie jak: metody zapłodnienia pozaustrojowego, mikrochirurgicznyne metody zapładniania oocytów, metody hodowli zarodków, pozaustrojowe dojrzewanie zarodków, klonowanie zwierząt, transgeneza, kriokonserwacja oocytów i zarodków, metody cytogenetyczne i molekularne stosowane w diagnostyce genetycznej. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe z tego zakresu. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej. Samodzielnie podejmuje decyzje, potrafi organizować pracę zespołową, pełnić funkcję kierowniczą, a także podjąć się założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Potrafi posługiwać się nowoczesnymi metodami analitycznymi stosowanymi w badaniach z zakresu hodowli i toksykologii rozrodu zwierząt. Posiada przygotowanie do pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych (szczególnie związanych z rozrodem zwierząt), w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, ośrodkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa, natomiast po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego – w szkolnictwie rolniczym. Absolwent tej specjalności jest w pełni przygotowany do samodzielnej pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe a także na studia doktoranckie.