Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

ZAKOŃCZONY - Biologia, stacj. licenc., spec. biologia stosowana

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

  Kod: HZOBY.SL.06
  Nazwa: ZAKOŃCZONY - Biologia, stacj. licenc., spec. biologia stosowana
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3 lata
Kierunki: biologia biologia stosowana
biologia
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, biologia stosowana
Drugi semestr, biologia stosowana
Trzeci semestr, biologia stosowana
Czwarty semestr, biologia stosowana
Piąty semestr, biologia stosowana
Szósty semestr, biologia stosowana

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2013/2014 - ...

Na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.:biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki

Warunki przyjęcia:
Rok akademicki 2012/2013 - Rok akademicki 2012/2013

konkurs świadectw dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa licencjacka (lic.) - Biologia stosowana
Praca dyplomowa licencjacka (lic.) - Biologia stosowana
Praca dyplomowa licencjacka (lic.) - Biologia stosowana
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku biologia posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe z tego zakresu. Zna zasady gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji i pracy zespołowej. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku. Zna podstawy funkcjonowania i obsługi aparatury badawczej wykorzystywanej w oznaczeniach laboratoryjnych. Posiada przygotowanie do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także - po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego - w szkolnictwie.

Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe