Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

kierunek Bioinżynieria zwierząt II stopień

Informacje o programie studiów

  Kod: HBOBY.SM.03
  Nazwa: kierunek Bioinżynieria zwierząt II stopień
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku (3 semesty)
Kierunki: bioinżynieria zwierząt
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, Bioinżynieria zwierząt
Drugi semestr, Bioinżynieria zwierząt
Trzeci semestr, Bioinżynieria zwierząt

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa magisterska (mgr inż.) - kierunek Bioinżynieria zwierząt, stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia kierunku Bioinżynieria zwierząt posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu bioinżynierii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zajęć w laboratoriach. Absolwent tego kierunku dysponuje wiedzą teoretyczną i nabytymi umiejętnościami praktycznymi (nowoczesne techniki hodowli komórek i tkanek, techniki biologii molekularnej), pozwalającymi na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, czyta ze zrozumieniem i biegle wykorzystuje literaturę naukową, a także przygotowuje i wygłaszania w języku polskim i angielskim prezentacje z zakresu bioinżynierii zwierząt. Absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera, co uprawnia go do podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej, a także w innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa i placówkach ochrony przyrody, jak również w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i jednostkach UE. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów II stopnia absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w weterynarii i produkcji zwierzęcej, jednostkach naukowo-badawczych, instytutach branżowych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dalsze studia:

studia III stopnia ( doktoranckie) i studia podyplomowe