Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

kierunek Bioinżynieria zwierząt I stopień

Informacje o programie studiów

  Kod: HBOBY.SI.07
  Nazwa: kierunek Bioinżynieria zwierząt I stopień
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki: bioinżynieria zwierząt
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, Bioinżynieria zwierząt
Drugi semestr, Bioinżynieria zwierząt
Trzeci semestr, Bioinżynieria zwierząt
Czwarty semestr, Bioinżynieria zwierząt
Piąty semestr, Bioinżynieria zwierząt
Szósty semestr, Bioinżynieria zwierząt
Siódmy semestr, Bioinżynieria zwierząt

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie rankingu punktów uzyskanych z jednego spośród zdawanych na maturze przedmiotów, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, tj.:biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska (inż.) - kierunek Bioinżynieria zwierząt
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich I stopnia kierunku Bioinżynieria zwierząt posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz specjalistyczną z zakresu: nowoczesnych metod i technik metod biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i tkankowych, cytogenetyki i transgenezy zwierząt oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii. Absolwent posiada również kwalifikacje z zakresu podstaw hodowli zwierząt oraz biotechnologii i biotechnik rozrodu zwierząt, żywienia i optymalizacji warunków utrzymania zwierząt. Istotny element kształcenia stanowi przygotowanie absolwenta do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz zapoznanie go z możliwościami stosowania nowoczesnych technik molekularnych do analizy materiału biologicznego i metod wykorzystywanych do modyfikacji organizmów zwierząt. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Absolwent studiów inżynierskich będzie mógł podjąć pracę zawodową zarówno w jednostkach naukowo-badawczych jak i w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej oraz w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej, a także w zakładach higieny weterynaryjnej, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt oraz w podmiotach nadzorujących kontrolę jakości pasz i żywności, jak również w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE. Podstawą dalszego rozwoju jest możliwość aplikowania na studia drugiego stopnia (magisterskie) w najlepszych uczelniach polskich i zagranicznych, a także umiejętność planowania badań i pisania opracowań naukowych. Absolwent studiów kierunku Bioinżynieria zwierząt jest przygotowany do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz do aktywnego przystosowywania się do zmieniającej się koniunktury na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Dalsze studia:

studia II stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe