Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia stosowana, stacjonarne II stopień

Informacje o programie studiów

Kod: HBIOZ.SM.04
Nazwa: Biologia stosowana, stacjonarne II stopień
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: biologia stosowana
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • praca dyplomowa magisterska (mgr) kierunek Biologia stosowana
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej i pracy w instytucjach wykorzystujących nowoczesne techniki analityczne. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów II stopnia, jest przygotowany do pracy w: instytutach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyśle; administracji państwowej i rządowej; placówkach ochrony przyrody i administracji samorządowej jako ekspert i rzeczoznawca z zakresu ochrony środowiska, a także w szkolnictwie – po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent ma możliwość kontynuowania studiów w szkole doktorskiej uzyskując 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ukończenie studiów daje również prawo do aplikowania na studia podyplomowe.

Dalsze studia:

szkoła doktorska i studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)