Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

kierunek Biologia stosowana, stacjonarne II stopień

Informacje o programie studiów

  Kod: HBIOY.SM.04
  Nazwa: kierunek Biologia stosowana, stacjonarne II stopień
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Kierunki: biologia stosowana
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, kierunek Biologia stosowana
Drugi semestr, kierunek Biologia stosowana
Trzeci semestr, kierunek Biologia stosowana
Czwarty semestr, kierunek Biologia stosowana

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie

Możliwe do uzyskania certyfikaty: praca dyplomowa magisterska (mgr) kierunek Biologia stosowana
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych, a także zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. W programie studiów istotną część stanowią treści z zakresu biologii stosowanej (aplikacyjnej). Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii stosowanej. Poza wiedzą związaną z kierunkiem studiów, absolwent nabywa umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz różnymi metodami i technikami analitycznymi. W trakcie studiów II stopnia absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego rozwijania problemów zawodowych oraz podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe a także na studia doktoranckie.