Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, niestacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: AZPXY.NM.03
  Nazwa: kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, niestacjonarne, II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji infrastruktura i logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, zarządzanie i inżynieria produkcji
Drugi semestr, zarządzanie i inżynieria produkcji
Trzeci semestr, zarządzanie i inżynieria produkcji

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr, infrastruktura i logistyka
Drugi semestr, infrastruktura i logistyka
Trzeci semestr, infrastruktura i logistyka

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Do odbywania studiów drugiego stopnia dopuszczane są osoby, które mają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, właściwych lub pokrewnych dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, tj. rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Nabór na studia drugiego stopnia odbywał się na podstawie oceny na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa magisterska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - niestacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii produkcji rolniczej i spożywczej oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: zarządzania funkcjami technicznymi; projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu; oceny osiąganych wyników; kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; marketingu; logistyki i dystrybucji; zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi; rozwiązywania zadań technologicznych; zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się na studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.