Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

kierunek: Technika Rolnicza i Leśna, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: ATRXY.SI.07
  Nazwa: kierunek: Technika Rolnicza i Leśna, stacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki: technika rolnicza i leśna mechatronika
technika rolnicza i leśna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 00/01) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr, technika rolnicza i leśna
Drugi semestr, technika rolnicza i leśna
Trzeci semestr, technika rolnicza i leśna
Czwarty semestr, technika rolnicza i leśna
Piąty semestr, technika i energetyka
Szósty semestr, technika i energetyka
Siódmy semestr, technika i energetyka

Pozostałe toki nauczania

Piąty semestr, mechatronika
Szósty semestr, mechatronika
Siódmy semestr, mechatronika

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Rekrutacja na kierunek Technika Rolnicza i Leśna była przeprowadzana na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) 1 przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, informatyki, biologii, chemii, geografii.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Praca dyplomowa inżynierska - Technika Rolnicza i Leśna - stacjonarne
Praca dyplomowa inżynierska - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich posiada szeroką wiedzę na temat standardowych metod i narzędzi wspomaganych przy podejmowaniu decyzji. Ma niezbędną wiedzę do wyjaśniania zjawisk chemicznych zachodzących w procesach produkcyjnych i konwersji energii oraz na temat struktury i właściwości materiałów, surowców roślinnych i zwierzęcych jak również ich wpływu na przebieg procesów technologicznych. Posiada szczegółową wiedzę w zakresu technologii produkcji i związanych z nimi procesów. Cechuje się wiedzą dotyczącą cyklu życia, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów. Ma podstawową wiedzę w odniesieniu do zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa i jego zasobami ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, które uwzględnia w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Jest kompetentny w zakresie projektowania, sterowania i zarządzania prostymi procesami produkcyjnymi. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych.

Umiejętności: Absolwent studiów inżynierskich potrafi opracować szczegółową dokumentacje wyników realizacji eksperymentu lub zadania projektowego samodzielnie i w zespole, Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji oraz samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę z zakresu innowacyjnych metod wytwarzania i zarządzania, w celu podniesienia kompetencji zawodowych. Trafnie identyfikuje i analizuje czynniki i zjawiska wpływające na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi oraz na stan środowiska naturalnego. Stosuje nowoczesne metody zarządzania i sterowania przebiegiem procesu produkcyjnego. Umie identyfikować, wyliczać i optymalizować koszty istniejących oraz projektowanych procesów produkcyjnych. Jest kompetentny aby prawidłowo eksploatować maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii technologicznej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, zdrowia zwierząt i ochrony środowiska. Formułuje specyfikację zadań produkcyjnych, Umie dobrać i zaprojektować odpowiedni system pomiarowy do analizy i sterowania procesem produkcyjnym lub systemem energetycznym. Stosuje metody bilansowe do oceny procesów technologicznych. Projektuje systemy techniczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod obliczeniowych oraz linie technologiczne i obiekty w zakresie swojej specjalności.

Kwalifikacje: Absolwent studiów inżynierskich posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole zadaniowym i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Ma świadomość znaczenia prawnej i etycznej odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności, dobrostanu zwierząt i stan środowiska, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne (niestacjonarne) II stopnia, a także na studia podyplomowe