Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport i Logistyka, stacjonarne, II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ATLXZ.SM.03
Nazwa: Transport i Logistyka, stacjonarne, II stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: transport i logistyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
transport i logistyka zarządzanie w logistyce
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (od 20/21) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera, kierunków właściwych lub pokrewnych dla kierunku transport i logistyka, tj. transport, zarządzanie i inżynieria produkcji. Nabór odbywał się na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Praca dyplomowa magisterska ( mgr inż.) - kierunek transport i logistyka, stacjonarne
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich na kierunku transport i logistyka posiada rozległą wiedzę i interdyscyplinarne umiejętności, będące połączeniem kompetencji inżynierskich i technicznych z wiedzą ekonomiczną. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu technik i strategii zarządzania siecią logistyczną, modelowania i projektowania systemów i procesów transportowych i spedycyjnych, rozwiązywania problemów logistycznych dotyczących planowania, prognozowania i symulacji, wzbogaconej wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, jest przygotowany do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych. Zna instrumenty rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych oraz specyfikę, rolę i funkcje spedycji krajowej i międzynarodowej. Wie jakie możliwości i korzyści niesie zastosowanie audytu, zna istotę controlingu oraz zasady kontroli metrologicznej w transporcie. Potrafi ocenić i wycenić środki transportowe oraz przygotować stosowną dokumentację. Zna koncepcje i narzędzia przydatne w pracy menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie łańcuchem i procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, wymagających wsparcia logistycznego, a także świadczących usługi logistyczne na rzecz innych podmiotów. Jest odpowiedzialny za koordynację zaopatrzenia i dystrybucji towarów w firmach logistycznych i transportowych. Posiada umiejętności z zakresu infrastruktury transportowej, diagnostyki pojazdów, współczesnych środków i systemów transportowych, optymalizacji kosztów logistycznych, zabezpieczania ładunków podczas składowania i transportu oraz zastosowań informatyki w procesach logistycznych. Posiada wiedzę niezbędną do wykorzystania najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w ramach tworzenia zrównoważonych systemów transportowych. Absolwent jest przygotowany do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw z sektora TSL (transport-spedycja-logistyka), w zakresie zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz magazynowania dóbr materialnych.

Ma zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazuje się umiejętnością pracy w zespole. Uzyskuje kwalifikacje zawodowe z zakresu nauk inżynieryjno – technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz uprawnienia do zatrudnienia m. in. na stanowiskach: analityk, kierownik, logistyk, spedytor. Student ma możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego, uprawnień na wózki widłowe, uprawnień spedytora oraz certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na przewóz osób i rzeczy, po złożeniu stosownych egzaminów.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku transport i logistyka posiada wiedzę branżową dotyczącą funkcjonowania firm z sektora TSL, umiejętność obsługi pakietów biurowych oraz kompetencje związane z zarządzaniem projektami i zespołem. Potrafi rozwiązać problemy logistyczne, zaprojektować systemy, procesy oraz infrastrukturę logistyczną, z wykorzystaniem metod i technik inżynierskich, zoptymalizować koszty logistyczne, wybrać dostawców, środki transportu i kanały dystrybucji, a także koordynować działania w łańcuchach dostaw.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz na Studia Podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)