Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab.

Maria Rościszewska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

aktywny pracownik nieetatowy

Koordynowane przedmioty

06/07Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
06/07L - Biologia R.2s.BIO.NI.ROSXX.H
06/07L - Biologia R.X.BIO2A.SI.ROSXX
06/07L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
07/08Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
07/08Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
07/08L - Biologia R.X.BIO2A.SI.ROSXX
07/08L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
08/09Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
08/09Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
08/09L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
08/09L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
09/10Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
09/10Z - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
09/10Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
09/10L - Biologia R.2s.BIO.NI.ROSXX.H
09/10L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
09/10L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
10/11Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
10/11Z - Biologia gleby H.ZOE.9BIOL.SM.HRBRX
10/11Z - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
10/11Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
10/11Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
10/11Z - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP1.SL.HZOBX
10/11Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOEX
10/11Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOHX
10/11Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOKX
10/11Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOPX
10/11L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
10/11L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
10/11L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
10/11L - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
10/11L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOIX
10/11L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOUX
10/11L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOHX
11/12Z - Biologia gleby H.ZOE.9BIOL.SM.HRBRX
11/12Z - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
11/12Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
11/12Z - Pszczelarstwo H.ZOE.PSZC9.SM.HZOHX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.DOP.SEMIN.SI.HZOHX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP1.SL.HZOBX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOIX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOUX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOZX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
11/12Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOEX
11/12Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOHX
11/12Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOKX
11/12Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOPX
11/12L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
11/12L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
11/12L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
11/12L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.DFZ.SEMI6.SI.HZOPX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP2.SM.HZOBX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOIX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOUX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOZX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOUX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOZX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOEX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOHX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOKX
11/12L - seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOIX
12/13Z - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
12/13Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.DOP.SEMIN.SI.HZOHX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP1.SL.HZOBX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOIX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOUX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOZX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOPX
12/13Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOEX
12/13Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOHX
12/13Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOKX
12/13Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOPX
12/13Z - Zoologia-bezkręgowce H.ZOE.ZOBEZ.SL.HZOBX
12/13L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
12/13L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
12/13L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
12/13L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
12/13L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOZX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.DFZ.SEMI6.SI.HZOPX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP2.SM.HZOBX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOIX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOUX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOZX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOUX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOZX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOEX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOHX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOKX
12/13L - seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOIX
13/14Z - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.DOP.SEMIN.SI.HZOHX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP1.SL.HZOBX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOIX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOUX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOZX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOPX
13/14Z - Zoologia-bezkręgowce H.ZOE.ZOBEZ.SL.HZOBX
13/14L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
13/14L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
13/14L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
13/14L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOZX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.DFZ.SEMI6.SI.HZOPX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP2.SM.HZOBX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOIX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOUX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOZX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOUX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOZX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOHX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOKX
13/14L - seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOIX
14/15Z - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOIX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOUX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOZX
14/15L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
14/15L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
14/15L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOZX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOUX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOZX
14/15L - seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOIX
15/16L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
15/16L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
15/16L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOZX
15/16L - Seminarium dyplomowe H.DFZ.SEMI6.SI.HZOPX
16/17L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
16/17L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOZX

Prowadzone przedmioty

07/08L - Biologia R.2s.BIO.NI.ROSXX.H: Wykład (grupa 1)
09/10L - Biologia R.2s.BIO.NI.ROSXX.H: Wykład (grupa 1)
10/11L - Biologia R.2s.BIO.NI.ROSXX.H: Wykład (grupa 1)
Imiona
Maria Teresa
Nazwisko
Rościszewska
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
012 662 40-40

adres email jest ukryty
plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)