Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Łukasz Satoła

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Terminy konsultacji dla studentów

Aktualnie przebywam służbowo za granicą.

Pokój 207

04.05 g. 16-19
08.05 g. 16-19
11.05 g. 15.30-19.45
13.05 g. 7-8 i 9-13
22.05 g. 16-19
29.05 g. 17-20.45
30.05 g. 15-16.30
06.06 g. 14.30-16.30
07.06 g. 8-14
13.06 g. 8-9.45
14.06 g. 11-14
15.06 g. 15.30-18.20
20.06 g. 18-20
21.06 g. 8-12
23.06 g. 8-13
27.06 g. 18-19.30
29.06 g. 11-15
30.06 g. 8-9 i 10-12
05.07 g. 12-13
11.07 g. 16-18
12.07 g. 10-13
13.07 g. 8-11
14.07 g. 13-17
30.08 g. 8-15.30
5.09 g. 9-13
6.09 g. 9-13
11.09 g. 9-13
12.09 g. 9-12
Bardzo proszę o przesyłanie plików w formatach, które mogę otworzyć (MS Office).

Uprzejmie proszę sprawdzać pojawiające się aktualizacje.

Proszę wybaczyć, niestety nie nadążam już odpisywać na niektóre e-mail'e, chaty ("są"ich tysiące).

Zainteresowania

Wybrane publikacje:
Finansowe uwarunkowania realizacji inwestycji komunalnych,RN SERiA, t. XVII/2015, z. 1,

2016 r
Formy organizacyjno-prawne podmiotów wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, RN SERiA, T. XVIII, z.1
Wykorzystanie funduszy UE na inwestycje komunalne a ograniczanie zadłużenia samorządów, ZN seria Pol. Eur, Finanse i Mark, nr 15(64)
Poziom wyposażenia w infrastrukturę komunalną a syt. finans. gmin, Metody Ilościowe w Bad. Ekonom., T. XVII/2,
2017, Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Marketing i Rynek, Nr 10, s. 479-492.
2018. Własny potencjał dochodowy a zadłużenie gmin miejskich w województwie wielkopolskim, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 56(4/2018), s. 175-187.

Koordynowane przedmioty

09/10Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.NL.RZAXX
09/10Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
09/10L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
09/10L - Finanse publiczne R.9FP.s6.NL.RZAXX
09/10L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
10/11Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
10/11L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
10/11L - Finanse publiczne R.9FP.s6.NL.RZAXX
10/11L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
11/12Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
11/12L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
11/12L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
12/13Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
12/13L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
12/13L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
13/14Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
13/14L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
13/14L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
14/15Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
14/15L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
14/15L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
15/16Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
15/16L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
15/16L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
16/17Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
16/17Z - Seminarium R.5s.SEM.SL.RZAXY
16/17L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
16/17L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
16/17L - Seminarium R.6s.SEM.SL.REKXY
17/18Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
17/18Z - Seminarium R.5s.SEM.SL.REKXY
17/18Z - Seminarium R.5s.SEM.SL.RZAXY
17/18L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
17/18L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
17/18L - Seminarium R.6s.SEM.SL.REKXY
18/19Z - Seminarium R.5s.SEM.SL.REKXY
18/19Z - Seminarium R.5s.SEM.SL.RZAXY
18/19L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
18/19L - Seminarium R.6s.SEM.SL.REKXY
19/20Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
19/20Z - Seminarium R.5s.SEM.SL.REKXY
19/20Z - Seminarium R.5s.SEM.SL.RZAXY
19/20L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXY
19/20L - Seminarium R.6s.SEM.NL.REKXY
19/20L - Seminarium R.6s.SEM.SL.REKXY
20/21Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
20/21Z - Seminarium R.5s.SEM.SL.REKXY
20/21Z - Seminarium R.5s.SEM.SL.RZAXY
20/21L - Finanse publiczne R.4s.FIP.NL.REKXZ
20/21L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXZ
20/21L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
20/21L - Seminarium R.6s.SEM.NL.RZAXY
20/21L - Seminarium R.6s.SEM.SL.REKXY
21/22Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZEKX
21/22L - Finanse publiczne R.4s.FIP.NL.REKXZ
21/22L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXZ
21/22L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXY
22/23Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.REKXZ
22/23Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZAXZ
22/23L - Finanse publiczne R.4s.FIP.NL.REKXZ
22/23L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXZ
22/23L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXZ
23/24Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.REKXZ
23/24Z - Rynki finansowe R.F5.RFI.SL.RZAXZ
23/24L - Finanse publiczne R.4s.FIP.NL.REKXZ
23/24L - Finanse publiczne R.4s.FNP.SL.REKXZ
23/24L - Finanse publiczne R.F6.FIP.SL.RZAXZ

Prowadzone przedmioty

08/09L - Marketing R.9L2.A127.SX.RXXXX: Wykład (grupa 1)
Imiona
Łukasz Piotr
Nazwisko
Satoła
Stopnie i tytuły
dr inż. prof. URK
PBN ID
1541057
(12) 662 43 71
https://www.researchgate.net/p
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój 124

plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)