Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Joanna Szymońska

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

aktywny pracownik nieetatowy

Terminy konsultacji dla studentów

poniedziałek 13.00-14:00
czwartek 10.00-11.00
oraz
po uprzednim umówieniu się ze studentami

Zainteresowania

Badanie struktury i właściwości skrobi różnego pochodzenia botanicznego przy zastosowaniu nowoczesnych metod fizykochemicznych, jak: mikroskopia SEM oraz AFM, spektroskopia XPS, IR oraz UV, wysokociśnieniowa chromatografia żelowa MALLS; Modyfikacja struktury i właściwości skrobi metodami fizycznymi; Otrzymywanie i badanie właściwości nanocząstek polisacharydowych; Zastosowanie skrobi i produktów skrobiowych w biosorpcji jonów metali ciężkich oraz barwników organicznych w roztworach wodnych;

Koordynowane przedmioty

07/08Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGAX
07/08Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGOX
07/08Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGSX
08/09Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGAX
08/09Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGBX
08/09Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGOX
08/09Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGSX
09/10Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX
09/10Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZXX
09/10Z - Chemia nieorganiczna R.CHM.CHNIE.NI.TTZXX
09/10Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGAX
09/10Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGBX
09/10Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGOX
09/10Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGSX
09/10L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZXX
09/10L - Chemia organiczna R.CHM.CHORG.NI.TTZXX
10/11Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX
10/11Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZXX
10/11Z - Chemia nieorganiczna R.CHM.CHNIE.NI.TTZXX
10/11Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGAX
10/11Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGBX
10/11Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGOX
10/11Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGSX
10/11Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGZX
10/11L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTWXX
10/11L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZBX
10/11L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZCX
10/11L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZDX
10/11L - Chemia organiczna R.CHM.CHORG.NI.TTZXX
11/12Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX
11/12Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZBX
11/12Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZCX
11/12Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZDX
11/12Z - Chemia nieorganiczna R.CHM.CHNIE.NI.TTZXX
11/12Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGAX
11/12Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGBX
11/12Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGOX
11/12Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGSX
11/12Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGZX
11/12L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTWXX
11/12L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZBX
11/12L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZCX
11/12L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZDX
11/12L - Chemia organiczna R.CHM.CHORG.NI.TTZXX
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTDXX
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZBX
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZCX
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZDX
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZTX
12/13Z - Chemia nieorganiczna R.CHM.CHNIE.NI.TTZXX
12/13Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGBX
12/13Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGOX
12/13Z - Chemia z biochemią R.CHM.CHBH1.SI.OOGZX
12/13L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTDXX
12/13L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTWXX
12/13L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZBX
12/13L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZCX
12/13L - Chemia organiczna R.CHM.CHORG.NI.TTZXX
13/14Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTDXX
13/14Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX
13/14Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZBX
13/14Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZCX
13/14Z - Chemia nieorganiczna R.CHM.CHNIE.NI.TTZXX
13/14L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTDXX
13/14L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTWXX
13/14L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZBX
13/14L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZCX
13/14L - Chemia organiczna R.CHM.CHORG.NI.TTZXX
14/15Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTDXX
14/15Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX
14/15Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZCX
14/15Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T
14/15Z - Chemia nieorganiczna R.CHM.CHNIE.NI.TTZXX
14/15L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTDXX
14/15L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTWXX
14/15L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZCX
14/15L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TJBJY.T
14/15L - Chemia organiczna R.CHM.CHORG.NI.TTZXX
15/16Z - Chemia 1 T.1s.CHE1.SI.TTZCX.T
15/16Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T
15/16Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TTDDX.T
15/16Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TTWTX.T
15/16Z - Chemia nieorganiczna T.1s.CHNI.NI.TTZTX.T
15/16L - Chemia 2 T.2s.CHE2.SI.TTZCX.T
15/16L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TJBJY.T
15/16L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TTDDX.T
15/16L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TTWTX.T
15/16L - Chemia organiczna T.2s.CHOR.NI.TTZTX.T

Prowadzone przedmioty

08/09Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX: Wykład (grupa 1)
10/11Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX: Wykład (grupa 1)
10/11L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZCX: Wykład (grupa 1)
10/11L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZDX: Wykład (grupa 1)
11/12Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX: Wykład (grupa 1)
11/12Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZBX: Wykład (grupa 1)
11/12Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZCX: Wykład (grupa 1)
11/12Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZDX: Wykład (grupa 1)
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTDXX: Wykład (grupa 1)
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX: Wykład (grupa 1)
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZBX: Wykład (grupa 1)
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZCX: Wykład (grupa 1)
12/13Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZTX: Wykład (grupa 1)
12/13L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTDXX: Wykład (grupa 1)
12/13L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTWXX: Wykład (grupa 1)
12/13L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZCX: Wykład (grupa 1)
13/14Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTDXX: Wykład (grupa 1)
13/14Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX: Wykład (grupa 1)
13/14Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZBX: Wykład (grupa 1)
13/14Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZCX: Wykład (grupa 1)
13/14L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTDXX: Wykład (grupa 1)
13/14L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTWXX: Wykład (grupa 1)
13/14L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZCX: Wykład (grupa 1)
14/15Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTDXX: Wykład (grupa 1)
14/15Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTWXX: Wykład (grupa 1)
14/15Z - Chemia 1 R.CHM.CHEM1.SI.TTZCX: Wykład (grupa 1)
14/15Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T: Wykład (grupa 1)
14/15L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTDXX: Wykład (grupa 1)
14/15L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTWXX: Wykład (grupa 1)
14/15L - Chemia 2 R.CHM.CHEM2.SI.TTZCX: Wykład (grupa 1)
15/16Z - Chemia 1 T.1s.CHE1.SI.TTZCX.T: Wykład (grupa 1)
15/16Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TJBJY.T: Wykład (grupa 1)
15/16Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TTDDX.T: Wykład (grupa 1)
15/16Z - Chemia I T.1s.CHE1.SI.TTWTX.T: Wykład (grupa 1)
15/16L - Chemia 2 T.2s.CHE2.SI.TTZCX.T: Wykład (grupa 1)
15/16L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TTDDX.T: Wykład (grupa 1)
15/16L - Chemia II T.2s.CHE2.SI.TTWTX.T: Wykład (grupa 1)
Imiona
Joanna
Nazwisko
Szymońska
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. URK
12 662 43-39
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, pokój 1.58

adres email jest ukryty
plan zajęć
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)