Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczne szkółkarstwo roślin ozdobnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.F1.SPE.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczne szkółkarstwo roślin ozdobnych
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy: Agroekologia i ochrona roślin, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Bioinżynieria, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Rośliny lecznicze i prozdrowotne, 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Ogr, Sadownictwo, 1 sem, stacj. mag. fakultatywne
Rośliny ozdobne, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Rośliny warzywne, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Sztuka ogrodowa, 1 sem. stacj. mag. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z urządzeniami i obiektami produkcji szkółkarskiej. Specjalizacja w produkcji szkółkarskiej w Europie i Polsce. Specjalistyczne technologie rozmnażania, uprawy i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych i bylin. Normy branżowe i obrót materiałem szkółkarskim.

Pełny opis:

Opis efektów kształcenia

Wiedza

Wskazuje miejsca i rejony specjalistycznej produkcji szkółkarskiej w Europie i Polsce

Wskazuje zależności pomiędzy produkcją szkółkarską, czynnikami środowiska i potrzebami rynku

Wylicza i nazywa urządzenia i materiały służące rozmnażaniu i wielkotowarowej produkcji drzew, krzewów

Opisuje elementy technologii produkcji roślin w pojemnikach i w gruncie, w aspekcie rejonizacji i specjalizacji

Zna metody i zaawansowane technologie poprawiające jakość produktów szkółkarskich, oraz normy branżowe produktów szkółkarskich.

Umiejętności

Planuje i nakreśla ciąg produkcyjny w szkółkach drzew , krzewów i bylin, służący specjalizacji produkcji

Stosuje właściwe metody rozmnażania wielkotowarowego określonych gatunków roślin

Wdraża osiągnięcia i technologie optymalizujące rozmnażanie i produkcję szkółkarską

Łączy działalność produkcyjną szkółkarską z marketingiem i obrotem materiałem szkółkarskim

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ukierunkowanego dokształcania się w zakresie nowych technologii produkcji szkółkarskiej

Postrzega zaawansowanie i złożoność produkcji szkółkarskiej i obrotu materiałem roślinnym

Literatura:

Bärtels A., 1982. Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL, Warszawa

Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M., 1991. Rozmnażanie drzew i krzewów nagozalążkowych. PWN, Warszawa

Hrynkiewicz-Sudnik J., Sękowski B., Wilczkiewicz M., 1987. Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. PWN, Warszawa. Tom I-III.

Slaski J., Sękowski B., 1988. Szkółkarstwo szczegółowe drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL, Warszawa

Szydło W. 2006. Szkółkarstwo ozdobne – wybrane zagadnienia. Agencja Promocji Zieleni, Warszawa.

Szkółkarstwo. Dwumiesięcznik. Plantpress. Kraków

Efekty uczenia się:

Treści kształcenia

Struktura i wielkość produkcji szkółkarskiej w Polsce i Europie. Specjalizacje.

Technologia produkcji krzewów liściastych w gruncie i pojemnikach.

Technologia produkcji gatunków iglastych w gruncie i pojemnikach.

Technologia produkcji drzew alejowych.

Technologia produkcji roślin wrzosowatych.

Technologia produkcji róż.

Technologia produkcji bylin.

Formowanie krzewów i drzew gatunków ozdobnych- solitery i topiary.

Mikrorozmnażanie drzew i krzewów w ciągach produkcyjnych. Porównanie wzrostu i rozwoju roślin rozmnażanych przez sadzonki, szczepienie i in vitro.

Mikoryzacja w produkcji szkółkarskiej.

Rytmika rozwoju systemu korzeniowego drzew.

Podstawowe zagadnienia ochrony upraw szkółkarskich.

Branżowe normy szkółkarskie.

Zapoznanie się z wielkotowarową produkcją siewek w gruncie i pojemnikach.

Zapoznanie się z technologią rozmnażania przez sadzonki gatunków liściastych i iglastych.

Zapoznanie się z technologią rozmnażania przez szczepienie gatunków liściastych i iglastych.

Zapoznanie się z technologią rozmnażania i produkcji bylin.

Zapoznanie się z technologią zabezpieczania i zimowania upraw pojemnikowych.

Zapoznanie się z organizacją wystaw i punktów sprzedaży.

Projektowanie obiektów i ciągów rozmnażania i produkcji szkółkarskiej.

Metody i kryteria oceniania:

731 egzamin ustny

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.